APDRP: "Absorbtia efectiva a Romaniei din FEADR este de peste 24% din suma totala alocata".


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

FEADR

reprezinta Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si a fost accesat in urma aprobarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) din februarie. FEADR este un instrument al Uniunii Europene prin care tarilor membre li se acorda fonduri pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

Fondurile de 7,5 miliarde de Euro acordate prin feadr reprezinta o adevarata oportunitate pentru finantarea spatiului rural din Romania. Prin feadr se acorda finantare 50-70% din valoare eligibila a proiectului.

Exista o serie de conditii pe care proiectele trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de fondurile nerambursabile acordate prin FEADR. Prin intermediul Politicii Agricole Comune, Uniunea Europeana a stabilit anumite masuri ce tin de dezvoltarea rurala si pe care si tara noastra trebuie sa le respecte.

Cele doua politici europene legate de finantarea politicii agricole comune stabilite prin Reglementarea Consiliului Europei nr. 1290/2005 sunt FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) ce privesc finantarea masurilor de marketing si FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) ce privesc finantarea programelor de dezvoltare rurala.

Cele patru directii de finantare prin FEADR, stabilite prin Planul National Strategic 2007-2013 sunt:
Prima directie, AXA 1 . Se urmareste cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic prin restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente. Toate acestea vor tine cont de imbunatatirea competentelor profesionale, de un management durabil si de respectarea exigentelor de mediu. Concret, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru:
 • - Formarea profesionala si actiuni de informare - Masura 111
 • - Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producatorii agricoli si proprietarii de padure - Masura 114
 • - Modernizarea exploatatiilor agricole - Masura 121
 • - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere - Masura 123

.

 • - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii - Masura 125
 • - Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori - Masura 142
O alta directie este AXA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, va acorda o importanta marita multifunctionalitatii economice a zonelor rurale, dar si conservarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural si arhitectural prin:
 • - Diversificarea catre activitatile non-agricole - Masura 311
 • - Sprijin pentru micro-intreprinderi - Masura 312
 • - Incurajarea activitatilor turistice - Masura 313
 • - Renovarea si dezvoltarea satelor - Masura 322
.Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - PREZENTARE GENERALA
Axa 1: Ameliorarea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Masuri

Ajutorul in favoarea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier se refera la:

Masuri menite sa amelioreze cunostintele si sa consolideze potentialul uman, prin: a) Formare profesionala si actiuni de informare, inclusiv in ceea ce priveste difuzarea cunostintelor stiintifice si a practicilor inovatoare pentru persoanele active in sectorul agricol, alimentar si forestier;
b) Instalarea tinerilor agricultori;
c) Pensionarea anticipata a agricultorilor si a lucratorilor agricoli;
d) Utilizarea serviciilor de consiliere de catre agricultori si silvicultori;
e) Instituirea unor servicii de ajutor pentru gestionarea agricola, pentru inlocuirea in exploatatie si de consiliere agricola, precum si a unor servicii de consiliere in sectorul forestier;
Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic, precum si sa promoveze inovatia, prin: a) Modernizarea exploatatiilor agricole;
b) Ameliorarea valorii economice a padurilor;
c) Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere;
d) Cooperarea pentru realizarea de noi produse, procedee si tehnologii in sectorul agricol, alimentar si forestier;
e) Ameliorarea si dezvoltarea infrastructurilor necesare evolutiei si adaptarii sectoarelor agricol si forestier;
f) Reconstituirea potentialului de productie agricola afectat de catastrofe naturale si instituirea unor masuri de prevenire corespunzatoare;
Masuri menite sa amelioreze calitatea productiei si a produselor:
a) Ajutand agricultorii sa se adapteze la standardele impuse, bazate pe legislatia comunitara;
b) Incurajand agricultorii sa participe la sistemele de calitate alimentara;
c) Sprijinind grupurile de producatori in activitatile lor de informare si promovare pentru produsele care fac obiectul unor sisteme de calitate alimentara;

Axa 2: Amelioararea mediului si a spatiului rural

Masuri

Ajutorul prevazut in prezenta sectiune se refera la:

Masurile axate pe utilizarea durabila a terenurilor agricole, gratie:
a) Platilor destinate agricultorilor din zonele montane care urmaresc sa compenseze handicapurile naturale;
b) Platilor destinate agricultorilor din zonele care prezinta handicapuri, altele decat zonele montane;
c) Platilor Natura 2000 si platilor aferente Directivei 2000/60/CE;
d) Platilor pentru agromediu;
e) Platilor in favoarea bunastarii animalelor;
f) Inui ajutor pentru investitiile neproductive;
Masurile axate pe utilizarea durabila a terenurilor forestiere, gratie:
a) Unui ajutor pentru prima impadurire a terenurilor agricole;
b) Unui ajutor pentru prima instalare a sistemelor agroforestiere pe terenuri agricole;
c) Unui ajutor pentru prima impadurire a terenurilor neagricole;
d) Platilor Natura 2000;
e) Platilor pentru silvo-mediu;
f) Unui ajutor pentru reconstituirea potentialului forestier si adoptarea unor masuri de prevenire;
g) Unui ajutor pentru investitiile neproductive.

Axa 3: Calitatea vietii in mediul rural si diversificarea economiei rurale

Masuri menite sa diversifice economia rurala, in special:
a) Diversificarea spre activitati neagricole;
b) Ajutorul pentru infiintarea si dezvoltarea microintreprinderilor, in scopul promovarii spiritului antreprenorial si consolidarii tesutului economic;
c) Promovarea activitatilor turistice;
Masuri menite sa amelioreze calitatea vietii in mediul rural, in special:
a) Servicii de baza pentru economie si pentru populatia rurala;
b) Renovarea si dezvoltarea satelor;
c) Conservarea si punerea in valoare a patrimoniului rural;
O masura menita sa asigure formarea si informarea agentilor economici din domeniile care intra sub incidenta axei 3;

Axa 4: Leader

Abordarea Leader cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
Strategii locale de dezvoltare pe zone, concepute pentru zone rurale clar definite la nivel subregional;
Parteneriate public-privat la nivel local, denumite in continuare "grupuri de actiune locala";
O abordare ascendenta cu o putere decizionala pentru grupurile de actiune locala in ceea ce priveste elaborarea si punerea in aplicare a unor strategii locale de dezvoltare;
O conceptie si o punere in aplicare multisectoriale ale strategiei, bazate pe interactiunea dintre agentii si proiectele din diverse sectoare ale economiei locale;
Punerea in aplicare a unor abordari inovatoare;
Punerea in aplicare a unor proiecte de cooperare;
Interconectarea parteneriatelor locale.

Ajutorul acordat in cadrul axei Leader are ca obiect:

Punerea in aplicare a strategiilor locale de dezvoltare, in scopul realizarii obiectivelor a cel putin uneia dintre celelalte trei axe definite la sectiunile 1, 2 si 3;
Punerea in aplicare a proiectelor de cooperare pentru realizarea obiectivelor mentionate la punctul 1;
Functionarea grupului de actiune locala, dobandirea de competente, precum si actiuni de animare pe teritoriu.

Unsori, lubrifianti

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
 • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
 • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
 • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.