PNDR Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

ANEXE

Obiectivele programului

Masura 123 se incadreaza in Axa "Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier" si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere, prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Obiectivele specifice ale masurii sunt:

1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive;
2. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute;
3. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole; 4. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.

Solicitanti eligibili pot fi:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 123 sunt persoane fizice autorizate si persoane juridice inregistrate in baza legislatiei din Romania ca micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) si alte intreprinderi, astfel:

Pentru investitiile vizand cresterea valorii adaugate a produselor agricole:

- Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii - definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv in conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro - definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole - constituite conform Legii nr. 566/ 2004;

- Societati cooperative de valorificare - constituite conform Legii nr. 1/ 2005;
- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale - infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008;
- Grupuri de producatori constituite conform Ordonantei nr. 37/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice :
- societati comerciale - constituite conform Legii nr. 31/ 1990
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004.

Modul de finantare al proiectelor:

Contributia publica aferenta Masurii 123 este de 1.092.682.409 Euro din care:

- contributia Guvernului Romaniei - 20 %
- contributia Uniunii Europene - 80 %
- 82.889.000 Euro reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru sectorul agricol;
- 10.550.000 Euro reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru intreprinderi mici si mijlocii;
- 21.508.281 Euro cheltuiala publica (17.206.625 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara din PERE pentru proiecte ce vizeaza noile provocari.

Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata, este de 2.761.626.432 Euro.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.