European Projects este un website ce se adreseaza exclusiv intreprinderilor private.
Pentru a fi la curent cu ultimele noutati va recomandam sa ne urmariti pe pagina de Facebook European Projects.
Momentan liniile de finantare sunt inchise. (actualizat septembrie 2014)

Programe de finantare pentru perioada 2014-2020:

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA (conform documentelor de programare PNDR - draft iulie 2014)Investitii in agricultura si in ferme de animale

LINIA DE FINANTARE PNDR 4.1 Investitii in exploatatii agricole
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 50-70%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 2.000.000 EURO - BENEFICIARI:
- Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice autorizate
- Cooperative, grupuri de producatori
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati.
- Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, in cadrul unul lant scurt de aprovizionare.
- Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de masini/utilaje si echipamente noi.
- Cheltuieli privind infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte plantatii perene.
- Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializateSprijin pentru industria alimentara

LINIA DE FINANTARE PNDR 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 50-70%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 2.500.000 EURO - BENEFICIARI:
- IMM, intreprinderi mari,
- Cooperative, grupuri de producatori
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor unitatilor de procesare.
- Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare.
- Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii echipamente si mijloace de transport specializate.
- Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii, respectarea noilor standarde europene.
- Echipamente pentru etichetare, ambalare
- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabileTineri Fermieri

LINIA DE FINANTARE PNDR 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 50.000 EURO / proiect - BENEFICIARI: Tineri fermieri cu varsta pana in 40 de ani
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma.
- Achizitionarea de animale.
- Achizitionarea de teren agricol.
- Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, inclusiv software aferent.
- Plantarea de plante perene, pomi si arbusti fructiferi.
Infiintarea de intreprinderi neagricole in mediu rural

LINIA DE FINANTARE PNDR 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 70.000 EURO - BENEFICIARI:
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou infiintate
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Investitii pentru activitati productive (textile, produse lemnoase, etc ...), investitii pentru prestarea de servicii (reparatii masini, servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, consultanta.
- Achizitii de teren pentru prestare servicii/productie
- Investitii pentru prestarea de servicii si agro-turism, cum ar fi: servicii agro-turistice de cazare, servicii medicale, sociale, servicii de reparatii masini, servicii de consultanta.
- Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii.
Sprijin pentru ferme mici si de familie

LINIA DE FINANTARE PNDR 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 50.000 EURO / proiect - BENEFICIARI: Tineri fermieri cu varsta pana in 40 de ani
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma.
- Achizitionarea de animale.
- Achizitionarea de teren agricol.
- Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, inclusiv software aferent.
- Plantarea de plante perene, pomi si arbusti fructiferi.
Dezvoltarea afacerilor neagricole in mediul rural

LINIA DE FINANTARE PNDR 7.6 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 90%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 200.000 EURO/proiect.
- BENEFICIARI:
- Microintreprinderi si intreprinderi mici existente, din spatiul rural.
- Ferme care isi diversifica activitatea de baza prin infiintarea sau dezvoltarea unei activitati non-agricole. - CHELTUIELI FINANTATE:
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor pentru productie/servicii.
- Achizitionarea de noi utilaje, instalatii si echipamente pentru productie/servicii
- Constructia unitati de primire turistica
- Activitati de agrement turistic
- Realizare pagina web
- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabileSprijin pentru transferul fermelor

LINIA DE FINANTARE PNDR 6.5 Schema pentru micii fermieri
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: Sprijinul acordat in cadrul submasurii va fi furnizat sub forma unei plati unice anuale. - CHELTUIELI FINANTATE:
- Submasura are in vedere sprijinirea micilor fermieri care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.
Exploatarea turistica a patrimoniului cultural de interes local

LINIA DE FINANTARE PNDR 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 85%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 200.000 EURO/proiect.
- BENEFICIARI: Persoane fizice autorizate si societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de clasa B
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces catre obiectivele de patrimoniu de interes local.
- Dotarea cladirilor/monumentelor renovateSprijin pentru impadurire

LINIA DE FINANTARE PNDR 8.1 Impadurirea si crearea de suprafete impadurite
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: Sprijinul acordat in cadrul submasurii va fi furnizat sub forma unei prime anuale
- BENEFICIARI: Detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Costuri necesare proiectului tehnic de impadurire.
- Costuri legate de lucrarile pentru infiintarea plantatiei
- Costuri legate de lucrarile de intretinere a plantatiei pentru o perioada de maxim 6 ani
- Costuri necesare realizarii celor doua lucrari de ingrijire a arboretelor efectuate dupa inchiderea starii
- Costuri necesare realizarii celor doua lucrari de ingrijire a arboretelor efectuate dupa inchiderea starii
- Compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi terenurilor agricole aferenteOportunitate de finantare in domeniul pomicol

LINIA DE FINANTARE PNDR 9.1 Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: 100.000 EURO /an/proiect pe o perioada de 5 ani.
- BENEFICIARI: Grupuri de producatori din sectorul pomicol care se incadreaza in definitia IMM-urilor
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Infiintarea si functionarea grupurilor de producatoriSubventii - Prime anuale

LINIA DE FINANTARE PNDR 10 Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol
- FINANTARE NERAMBURSABILA: 100%
- VALOAREA MAXIMA A FINANTARII: Sprijinul acordat in cadrul submasurii va fi furnizat sub forma unei prime anuale.
- BENEFICIARI: Fermieri
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Plati pentru conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon
- Plati pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica
- Plati compensatorii in zona montana
- Plati pentru conversia la metodele de agricultura ecologica.
- Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative - Plati pentru zone care se confrunta cu alte constrangeri semnificative
- Plati pentru angajamente de silvo-mediu
- Plati pentru angajamente de agro-mediu si clima

ANUNTURI SPONSORIZATE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.