PNDR Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexe

- Ghidul Solicitantului (versiunea februarie 2012)

Obiectivele programului

Masura 221 se incadreaza in Axa II - "Imbunatatirea mediului si a spatiului rural" si are ca obiectiv general imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenurilor agricole prin impadurire.

Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin impadurire. Masura este destinata prevenirii pagubelor produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solurilor, imbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea, sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii.

Obiectivul specific

Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.

Obiectivul operational

Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor.

Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin masura 221

Criteriile de eligibilitate pentru sprijin financiar vizeaza: solicitantul, terenul si tipul de padure infiintata prin proiect. Eligibilitatea priveste statutul beneficiarilor, terenurile agricole propuse pentru impadurire si lucrarile de impadurire.

Criterii legate de eligibilitatea solicitantilor; categorii de beneficiari Beneficiarii sprijinului prin aceasta masura sunt detinatori legali de teren agricol.

Categorii de beneficiari eligibili pentru sprijin prin aceasta masura:

- Detinatorii privati de teren agricol, pentru infiintarea plantatiei forestiere si executarea lucrarilor de intretinere pe o perioada de 5 ani, precum si o prima compensatorie pentru pierderea de venit prin impadurire, stabilita pe an si pe ha, pentru perioada de 15 ani;
- Autoritati publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru infiintarea plantatiei. Daca terenul agricol destinat impaduririi este concesionat de o persoana fizica sau juridica, primele pentru intretinerea plantatiei si cele compensatorii, prevazute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.
Exemple de de solicitanti eligibili care primesc sprijin prin aceasta masura:

1. Dupa statutul juridic:
- Persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate);
- Persoanele juridice;
- Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice;

Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire.

2. Dupa activitatea desfasurata:
- Fermieri
- Alti detinatori de teren agricol

Alocarea financiara

Contributia publica (comunitara si nationala) aferenta Masurii 221 este de 229.341.338 euro.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.