PNDR Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexe

Obiectivele programului

Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" se incadreaza in Axa III -"Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale" si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivele specifice se refera la:

1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism;
3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Obiectivele operationale se refera la:

1. Cresterea si imbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
3. Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic.
Solicitanti eligibili pot fi:

- Micro-intreprinderile
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata2 si sa functioneze ca microintreprindere, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
- ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Aceasta masura poate finanta urmatoarele tipuri de investitii:

- Investitii in infrastructura de primire turistica cum ar fi: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare;
- Investitii in activitati recreationale - spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie,achizitie de cai in scop turistic, rafting;
- Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice.

Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va putea depasi valoarea de 200.000 euro/proiect.

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:

- 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 euro/proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.

Alocarea financiara

Contributia publica aferenta Masurii 313 este de: 544.222.774 Euro din care 9.540.000 reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri:

- contributia Guvernului Romaniei - 20%
- contributia Uniunii Europene - 80%

Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata, este de 837.265.806 Euro.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

i. Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/ proiect;
ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la: - 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/ proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.