Ghid Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POS CCE - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

Domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri

Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
a1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
a2. Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Domeniul major de interventie 1.2 - Accesul IMM-urilor la finantare

Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare
Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc

Domeniul major de interventie 1.3 - Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international
Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere Nu a fost lansata.

Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

Domeniul major de interventie 2.1 - CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie

Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi
Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

Domeniul major de interventie 2.2 - Investitii pentru infrastructura de CDI

Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID,GEANT)
Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative

Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile)

Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor

Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3.1 - Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe
Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Domeniul major de interventie 3.2 - Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice
Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning
Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Domeniul major de interventie 3.3. Dezvoltarea e-economiei

Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice
Domeniul major de interventie 4.1 - Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic)

Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice
Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie
Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde"

Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

Domeniul major de interventie 4.3 - Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie

Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.