Etapele unei finantari:
1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI
2. PREGATIREA PROIECTULUI
3. DEPUNEREA PROIECTULUI

GHIDUL SOLICITANTULUI1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI

a) Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti.
b) Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit.
c) Cel de al 3-lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul.
 
2.    PREGATIREA PROIECTULUI

a) Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul  va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile.
b) Potentialul beneficiar trebuie sa tina cont de viabilitatea proiectului.
c) Asigurarea cofinanatrii private

3.     DEPUNEREA PROIECTULUI

a) Odata finalizata intocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul OJPDRP unde se afla investitia . Aici va fi verificat in fata solicitantului daca este conform din punct de vedere al documentelor.
b) Evaluarea viabilitatii economico-financiare a proiectului.
c) In urma acestei evaluari solicitantul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil.
DREPTURI SI OBLIGATII (in vederea accesarii unui fond european)
Conform contractului de finantare, beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de conditii:
a) Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii.
b) Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului
c) evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice  situatie care da nastere unui asemenea conflict
d) in situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare.

PROIECTE FINANTATE

- modernizarea exploatatiilor agricole
- cresterea valori economice a padurilor
- cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice
- imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silvicuturii
- diversificarea activitatilor nonagricole
- sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor cu scopul de a promova spiritul intreprinzator
- incurajarea activitatilor turistice
- servicii de baza ptr economia si populatia rurala

Programul Operational Regional (POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare (PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale (POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Axa1 - Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale
Axa 2 - Consolidarea mediului de afaceri regional si local
Axa 3 - Dezvoltarea turismului regional si local
Axa 4 - Dezvoltarea urbana durabila

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007-2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc.
Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala, dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National
si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii Statelor, Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale:

- Cresterea Competitivitatii Economice
- Infrastructura de Transport
- Infrastructura de Mediu
- Dezvoltarea Resurselor Umane
- Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit
- Asistenta Tehnica

POR respecta prevederile Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale. Astfel, programul se adreseaza celor 8 regiuni1 de dezvoltare din Romania:
- Regiunea 1: Nord-Est
- Regiunea 2: Sud-Est
- Regiunea 3: Sud
- Regiunea 4: Sud-Vest
- Regiunea 5: Vest
- Regiunea 6: Nord-Vest
- Regiunea 7: Centru
- Regiunea 8: Bucuresti – Ilfov
Regiunile de dezvoltare sunt unitati teritorial - statistice, alcatuite din 4-7 judete, fiind constituite prin asocierea libera a Consiliilor Judetene. Regiunile de dezvoltare. Ele reprezinta cadrul pentru elaborarea, implementarea si evaluarea politicii de dezvoltare regionala si a programelor de coeziune economica si sociala prin care aceasta se implementeaza.

Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.