POSCCE 1.3.Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor .

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 1.3.Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor .

Documente utile:

- Instructiuni de completare a formularului Cererii de rambursare

Documentele necesare rambursarii cheltuielilor eligibile din cadrul schemelor de finantare

- Instructiuni de completare a dosarului Cererii de rambursare

- Ghidul solicitantului

- Informatii asupra completarii formularului de inregistrare online

Obiectivul programului

Domeniul de interventie 1.3 vizeaza dezvoltarea si inovarea bazei antreprenoriale prin asigurarea infrastructurii logistice si accesul IMM la serviciile de consultanta calificate, precum si prin furnizarea de servicii integrate pentru afaceri.

In cadrul acestei operatiuni se vor finanta proiectele de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii, pentru achizitionarea de servicii de consultanta calificata nelegate de activitatea curenta a firmei, in urmatoarele domenii:
- dezvoltarea de strategii bazate pe solutii inovative pentru crearea de noi produse/servicii si tehnologii;
- planuri de afaceri, studii de fezabilitate si pre-fezabilitate privind implementarea de tehnologii ecoeficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;
- management, marketing si/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;
- strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;
- consultanta financiara specifica unui anumit proiect;
- studii asupra protectiei proprietatii intelectuale;
- studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat;
- strategii si planuri de dezvoltare si stimularea resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect;
- studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii.Solicitantii pot fi:

Pot beneficia de finantare nerambursabila prin POS CCE - operatiunea b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM, societatile care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, precum si a intreprinderilor mici si mijlocii.

Modul de finantare al proiectelor:

Bugetul pentru acest apel de proiecte este de 6,34 mil Euro.

Data limita pentru depunerea cererii de finantare:
Pentru proiectele care solicita sprijin financiar nerambursabil pentru servicii de consultanta se aplica procedura apelului de proiecte cu depunere continua.

Apelul de proiecte cu depunere continua se lanseaza oficial la data de 31.03.2008 s i consta in primirea cererilor de finantare, pana la epuizarea bugetului stabilit pentru apelul respectiv.

Cererile de finantare se pot depune* incepand cu 19.05.2008, ora 9,00.

* Termenul mentionat se refera la inscrierea on-line (detaliata in Capitolul III.2 al prezentului Ghid).

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.