POSCCE 2.3 Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 2.3 Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului + ANEXE

Obiectivul programului

- dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata.- dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata. - crearea de noi locuri de munca in intreprinderi pentru activitatea de CD.

Solicitanti eligibili pot fi:

Intreprinderile organizate conform Legii nr. 31/ 1990, Republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care au activitate de cercetare-dezvoltare mentionata in statut.
Solicitantii sunt intreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici.
Activitati eligibile:

Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare si lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare.

Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.

Buget:

min. 1.000.000 Lei - max. 40.000.000 Lei

Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depasi urmatoarele intensitati:
- pentru intreprinderi mari: 50% (40% in regiunea Bucuresti - Ilfov)
- pentru intreprinderi medii: 60% (50% in regiunea Bucuresti - Ilfov)
- pentru intreprinderi mici: 70% (60% in regiunea Bucuresti - Ilfov).
Intensitatile maxime de finantare prezentate mai sus se aplica tuturor cheltuielilor proiectului suportate din fonduri publice, fie ca acestea provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.
Asistenta financiara nerambursabila acordata (care constituie ajutor de stat regional) poate fi cumulata, pentru aceleasi costuri eligibile, cu alte ajutoare de stat comunitare sau nationale (inclusiv cu ajutoare "de minimis"), daca prin cumularea lor nu se depasesc cotele maxime de finantare prezentate mai sus.

Data limita:

Data limita de depunere a aplicatiilor este 2 septembrie 2010, ora 17:00.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.