POSCCE 2.3 Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor.


CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 2.3 Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Formular cerere de finantare

Obiectivul programului

- stimularea inovarii in intreprinderi
- dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii) si/sau procese noi sau substantial imbunatatite prin valorificarea unor rezultate de cercetare- dezvoltare sau a unor idei brevetate in scopul productiei si comercializarii

Tipuri de proiecte:

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice inovative

Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o inovare de produs si de proces, sau numai inovare de proces, atat pentru bunuri, cat si pentru servicii, bazate pe exploatarea si utilizarea cunostintelor stiintifice si tehnologice sau pe idei brevetate.

Activitatile de dezvoltare experimentala (executate de beneficiar sau achizitionate ca servicii) sunt obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia proiectelor care utilizeaza rezultatele cercetarii-dezvoltarii obtinute in cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. De asemenea, prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii este obligatorie.

Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi nou-create inovatoare

Aceste proiecte sunt dedicate intreprinderilor nou-create inovatoare si sprijina toate activitatile care sustin introducerea in productie, producerea si livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou sau substantial imbunatatit.

Activitatile de dezvoltare experimentala sunt obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia proiectelor care utilizeaza rezultatele CD obtinute in cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. Prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii este obligatorie.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin masura 221

1. dupa statutul juridic:
- Persoanele fizice;
- Persoanele juridice; (inclusiv persoane fizice autorizate);
- Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice;
- Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire.
2. Dupa activitatea desfasurata:
- Fermieri
- Alti detinatori de teren agricol

Beneficiari eligibili:

Pentru proiectele tehnologice inovative

Intreprinderile pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate sa nu existe in obiectul de activitate al intreprinderii. Este considerata intreprindere orice entitate cu personalitate juridica, ce desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia.

Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici.

Pentru proiectele destinate intreprinderilor nou-create inovatoare

Intreprinderile nou-create inovatoare, in conditiile precizate mai sus, definite ca intreprinderi mici, cu o vechime mai mica de 6 ani in anul depunerii cererii de finantare, dar care au cel putin 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finantare, si care demonstreaza prin situatiile financiare ca valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare in cel putin unul din ultimii 3 ani care preceda anul depunerii cererii de finantare.Alocarea financiara

Buget competitie: 225 milioane Lei

Valoarea asistentei financiare nerambursabile:

Proiectele tehnologice inovative: max. 15.000.000 lei.

Proiectele pentru intreprinderi nou-create inovatoare : max. 3.500.000 lei.

Durata proiecte: maximum 36 luni

Data limita:

Depunere continua in limita bugetului competitiei.

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.