POSCCE 4.1. Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 4.1. Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului actualizat 2011

- Ghidul solicitantului (versiunea 2010)

Obiectivele programului

Operatiunea are ca obiectiv cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie.

Solicitanti eligibili pentru operatiunea 4.1 sunt: - Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mari, intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie, asa cum sunt acestea definite in OG nr. 22/2008.

Proiecte si activitati eligibile:

Activitatile eligibile vizeaza investitii in:

- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);

- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);

- Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica.

Alte activitati pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul justifica ca sunt absolut necesare in vederea atingerii obiectivului proiectului si in conformitate cu obiectivele operatiunii 4.1.a).

Lista orientativa cu exemple de masuri eligibile pentru imbunatatirea eficientei energetice prevede urmatoarele masuri prevazute in Anexa 1 a O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie si in Directiva nr. 32/2006 CE:
h) procese de fabricatie (de exemplu, utilizarea mai eficienta a aerului comprimat, a condensatului, a intrerupatoarelor si a valvelor, folosirea unui sistem automat si integrat, regimuri eficiente "in asteptare");
i) motoare si sisteme de transmisie (de exemplu, cresterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteza, programe de aplicare integrata, convertizoare de frecventa, motoare electrice cu eficienta ridicata);
j) ventilatoare, variatoare de viteza si ventilatie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilatiei naturale);
k) gestiunea raspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al taierii varfului de sarcina);
l) cogenerare de inalta eficienta (de exemplu, aparate de producere combinata a energiei electrice si termice)."

Alocarea financiara

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate in cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 80 milioane lei.

Valoarea maxima a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 50.000.000 Euro echivalent in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).

Intensitatea masurii de sprijin (rata de finantare) acordata nu poate depasi:

- 70%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% pentru intreprinderi mici si microintreprinderi;

- 60%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50% pentru intreprinderi mijlocii;

- 50%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40% pentru intreprinderi mari.

Solicitantul poate opta pentru acordarea unei prefinantari in cuantum de maximum 35% din valoarea totala a finantarii nerambursabile..

Data limita:

Proiectele se depun in perioada: 13 mai - 15 decembrie 2011Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.